V Ns 644/14

V Ns 644/14

OGŁOSZENIE

         Przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział V Cywilny (Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się postępowanie (sygnatura akt V Ns 644/14) z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas SA w Warszawie, przy udziale Patrycji Scheibe i Miasta Poznania, o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Golińskiej – Błaszkiewicz z domu Szczepaniak, córce Jana i Zofii, zmarłej 11 października 2011 r., w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, w skład którego wchodzą długi wobec Banku BGŻ BNP Paribas SA w Warszawie.

         Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: V Ns 644/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Flajszer
Dokument z dnia:
2019-05-14
Publikacja w dniu:
2019-05-14
Opis zmiany:
b/d