V Ns 602/19

Sygnatura akt V Ns 602/19


ZARZĄDZENIE
Poznań, dnia 21 grudnia 2020 r.
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 roku w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z wniosku Ryszarda Łuczak
przy udziale Elżbiety Andrychowskiej, Bartosza Łuczak, Jakuba Łuczak
o stwierdzenie nabycia spadku
zarządza:
ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Cypriana Sowiak dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Bartosza Łuczak i Jakuba Łuczak .

Referendarz sądowy Anna Sarnecka„Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania".

Rejestr zmian dla: V Ns 602/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2021-01-05
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Opis zmiany:
b/d