V Ns 590/19/13

2019-07-05

  1. „Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 5 czerwca 2019 roku wydano w sprawie o sygnaturze akt V Ns 590/19, postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Halinie Przyweckiej, zmarłej w dniu 7 marca 2019 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu: „ Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Rejestr zmian dla: V Ns 590/19/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Kurowska
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d