V Ns 512/17

W Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydziale Cywilnym  pod sygn. akt V Ns 512/17 toczy się postępowanie z wniosku Adama Orłowskiego z udziałem Wielkopolskiej Gildii  Rolno – Ogrodniczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu o umorzenie utraconych dokumentów – 302 akcji zwykłych imiennych: seria H/XVI od nr 3.401 do nr 3.500, seria H/XVI od nr 3.501 do nr 3.600, seria H/VIII od nr 11.935 do nr 11.968, seria H/XVIII od nr 11.969 do nr 12.002, seria H/XVIII od nr 12.139 do nr 12.172 spółki Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. z siedzibą w  Poznaniu  o wartości nominalnej 100 zł każda.

Sąd wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do w/w dokumentów, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu swoje prawa i złożyli w Sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony”.

Rejestr zmian dla: V Ns 512/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d