V Ns 464/21

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi sprawę V Ns 464/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Klorek z domu Kostrzewa zmarłej dnia 4.10.2020r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd wzywa spadkobierców Ireny Klorek aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: V Ns 464/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-11-18
Publikacja w dniu:
2021-11-18
Opis zmiany:
b/d