V Ns 449/18/13

2018-05-16

  1. „Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 15 maja 2018 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Macieju Zbigniewie Barciszewskim zmarłym w dniu 30 marca 2014 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu „ Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.