V ns 444/20

„Postanowieniem z 17 czerwca 2021 r., sygn. akt V Ns 444/20 Referendarz sądowy Sądu Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny Anna Sarnecka zezwolił wnioskodawcom P- Quantonium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Bożeny Pachli, Dariusza Eugeniusza Pachlina złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 zł, stanowiącej sumę hipoteki umownej zwykłej, wpisanej w księdze wieczystej Kw nr PO2P/00282338/9 na rzecz wierzycieli Marii Hassanowej, Elżbiety Buchwaldowej, Edelgardy Dahringowej, Gertrudy Hirschfelderowej, Hildegardy Heinenowej, Irengardy Gertmann. Depozyt może być wypłacony wierzycielowi lub jego następcom prawnym, którzy wykażą swe następstwo prawne po wierzycielu. Wnioskodawca na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.) zrzekł się uprawnienia do odbioru sumy hipoteki z depozytu sądowego z powrotem. Wzywa się wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu - pod rygorem jego likwidacji.”

 

Referendarz sądowy

Anna Sarnecka

Rejestr zmian dla: V ns 444/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-06-21
Publikacja w dniu:
2021-06-21
Opis zmiany:
b/d