V Ns 410/19

V Ns 410/19

OGŁOSZENIE

 

         Przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu– Wydział V Cywilny (Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, woj. wielkopolskie), toczy się postępowanie (sygnatura akt V Ns 410/19) z wniosku Getin Noble Bank SA w Warszawie, o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Witkowskim, synu Wiktora i Janiny zd. Witkowska, zmarłym 24 sierpnia 2017 r., w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Chłapowskiego 24/29.

         Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

/-/ SSR Marta Ścisła

Rejestr zmian dla: V Ns 410/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Flajszer
Dokument z dnia:
2021-10-13
Publikacja w dniu:
2021-10-13
Opis zmiany:
b/d