V Ns 366/18

Sygnatura akt V Ns 366/18

 

Postanowienie

 

Poznań, dnia 2 stycznia 2019 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w Wydziale V Cywilnym Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Poznania

przy udziale Lidii Reginy Gerhardt, Georga Gerhardt, Waltraudta Gerhardt, Wolfganga Gerhard

o zasiedzenie

 

postanawia:

ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Lidii Reginy Gerhardt, Georga Gerhardt, Waltraudt Gerhardt, Wolfganga Gerhard, względnie ich następców prawnych kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Macieja Rozmarynowskiego.

 

Referendarz sądowy Anna Sarnecka


" Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanego wierzyciela lub osoby uprawnionej do jego zastępowania”.


 

Rejestr zmian dla: V Ns 366/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kicińska
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
b/d