V Ns 337/19

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 337/19 z wniosku Haliny Filipek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Czarnieckiego 29, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00054108/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało udowodnione”

Rejestr zmian dla: V Ns 337/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Opis zmiany:
b/d