V Ns 325/20

Poznań, dnia 15 lipca 2021 r.

        Sygnatura akt V Ns 325/20/5

                        

OGŁOSZENIE

 

na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381 kpc ogłosić o wydanym w dniu 21 czerwca 2021 r., w tutejszym Sądzie i Wydziale postanowieniu o dokonaniu spisu inwentarza spadku po zmarłym Andrzeju Kostrzewskim, nr PESEL 59091409034 ostatnio zamieszkałym w Luboniu, zmarłym w dniu 17 listopada 2018 r.

M. Sobczak

 Pouczenie

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

Rejestr zmian dla: V Ns 325/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d