V Ns 272/19

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny ogłasza: wezwać spadkobierców Gabrieli Maciejewicz zd. Adamczak, zmarłej w dniu 16 lutego 2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, co do której brak jest informacji o pozostawionym majątku, poza zadłużeniem wynikającym z umowy o kredyt konsumencki na cele konsumpcyjne z dnia 30 czerwca 2011 r., aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny do sprawy sygn. akt V Ns 272/19 z wniosku Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Maciejewicz oraz udowodnili nabycie spadku i podali miejsce swojego zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Rejestr zmian dla: V Ns 272/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kicińska
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d