V Ns 248/20

ZARZĄDZENIE

Poznań, dnia 16 grudnia 2020r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w V Wydziale Cywilnym Ireneusz Trembowelski

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2020r.  w Poznaniu

sprawy z wniosku dłużników Hanny Scholz i Łukasza Scholz

przy udziale uczestnika – nieznanego następcy prawnego wierzyciela hipotecznego - Banku Krotochwil Pernoczyński Spółka Jawna Handlowa w Poznaniu – reprezentowanego przez ustanowionego kuratora w osobie radcy prawnego Stefana Kowalskiego

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

                                                 

                                                        ZARZĄDZA:

                   na podstawie art. 6933§3 k.p.c:

  1. dla nieznanego następcy prawnego wierzyciela hipotecznego - Banku Krotochwil Pernoczyński Spółka Jawna Handlowa w Poznaniu – ustanawia kuratora w osobie radcy prawnego Stefana Kowalskiego, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Królewskiej 35/5 w Poznaniu ( 60-685),

2)   zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i lokalu Urzędu Miasta Poznania o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.

                                                                                                         Referendarz sądowy

                                                                                                       Ireneusz Trembowelski

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: V Ns 248/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Kurowska
Dokument z dnia:
2021-01-12
Publikacja w dniu:
2021-01-12
Opis zmiany:
b/d