V Ns 242/19

Sygnatura akt V Ns 242/19                                                         

POSTANOWIENIE

 Poznań, dnia 2 grudnia 2019 r.

 Referendarz sądowy Mikołaj Sobczak w Wydziale V Cywilnym

Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 r.  w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Elektromontaż - Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przy udziale Romana Snadnego

- o złożenie do depozytu

postanawia: 

na podstawie art. 6932 kpc zezwolić na złożenie do depozytu sądowego kwotę 121,40 zł (sto dwadzieścia jeden złotych i 40/100) jako świadczenia z tytułu przymusowego wykupu akcji imiennych zwykłych spółki Elektromontaż - Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w liczbie 10 akcji o numerach od 4504724 do 5404733, których wpisanym do księgi akcyjnej właścicielem jest Roman Snadny, pod warunkiem wykazania tożsamości, a w przypadku śmierci wierzyciela – jego spadkobiercy lub spadkobiercom, pod warunkiem należytego wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu.

                          

                                                                                               M. Sobczak

 

 

Rejestr zmian dla: V Ns 242/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d