V Ns 2269/15

V Ns 2269/15

Zarządzenie – wyciąg

 

Dnia 7 września 2021 r.

 

Sędzia Michał Tasarek, przewodniczący Wydziału V Cywilnego, Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w sprawie z wniosku Reydel Automotive Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Swarzędzu

przy uczestnictwie  kuratora reprezentującego potencjalnych spadkobierców Zdzisława Gmura

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa uczestników postępowania oraz wszystkie potencjalnie uprawnione osoby, w szczególności potencjalnych spadkobierców Zdzisława Gmura do odbioru depozytu sądowego w postaci kwoty 40,68 zł (czternaście złotych i 40/10 gr),  tytułem ceny za 113 akcji imiennych serii A wykupionych w ramach przymusowego wykupu spółki Reydel Automotive Poland SA z siedzibą w Swarzędzu – złożonego w tutejszym sądzie na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 8.07.2016 r. w sprawie V Ns 22769/15 – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia wyżej wskazanej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu
  2. (…)

p/p

 

/-/  sędzia Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 2269/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2021-09-14
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Opis zmiany:
b/d