V Ns 226/11

Sygn. akt V Ns 226/11

Zarządzenie

Dnia 26 kwietnia 2021r.

 

Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa -Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto

Przy udziale uczestników postępowania:

  1. 1.      Komornika Sądowego przy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu –  Pawła Śliwińskiego
  2. 2.      Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto - Administracyjny Organ Egzekucyjny
  3. 3.       Piotra Tomaszewskiego

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa się uczestników postępowania - do odbioru depozytu sądowego w kwocie 557 zł – złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30.09.2015r. w sprawie V Ns 1591/15 z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 podatnika   Włodzimierza Cybulskiego - z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia tej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu.

 

/-/ Przewodniczący V wydziału cywilnego

SSR Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 226/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2021-03-31
Publikacja w dniu:
2021-03-31
Opis zmiany:
b/d