V Ns 21/17

 

Sygn. akt: V Ns 21/17

POSTANOWIENIE

 

Dnia 5 grudnia 2018 roku

 Referendarz sądowy Anna Sarnecka

w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wojciecha Wierkiewicz

o zasiedzenie ruchomości

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanych następców prawnych Lecha Jadykin i Eugenii Jadykin

postanawia:

ustanowić kuratora procesowego dla nieznanych następców prawnych Lecha Jadykin i Eugenii Jadykin w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań.

 

Referendarz sądowy

Anna Sarnecka

 

 

"Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

 

Rejestr zmian dla: V Ns 21/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kicińska
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
b/d