V Ns 194/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie V Ns 194/19 wydał postanowienie z dnia 15 maja 2019 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Łukaszowi Arentowskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu kwoty 4 zł (cztery złote) tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Józefa Klein obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawcy, położoną
w Poznaniu, opisaną w księdze wieczystej Kw. Nr PO2P/00008552/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Wnioskodawca wskazał, że nie zna osób,
na rzecz których widnieje wpis i nie jest w stanie ustalić ich miejsca pobytu, nie zna również wszystkich spadkobierców tych osób.

Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Józefa Klein do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, po wykazaniu nabycia spadku
po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

/ - / Referendarz sądowy Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V Ns 194/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d