V Ns 194/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w sprawie o sygn. akt V Ns 194/19 z wniosku Łukasza Arentowskiego toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 zł na rzecz spadkobierców zmarłego w dniu 27 stycznia 1979 r. Józefa Klein. Sąd ustanowił dla nieznanych bliżej spadkobierców zmarłego Józefa Klein kuratora w osobie: radcy prawnego Marty Banach – Grześkowiak, adres
ul. Poznańska 73 w Kostrzynie. Spośród wszystkich spadkobierców Józefa Klein, Sądowi znani są tylko Małgorzata Nowaczyk i Wojciech Nowaczyk.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego w dniu 27 stycznia 1979 r. Józefa Klein do zgłoszenia swojego udziału w sprawie oraz wykazania swojego uprawnienia do dziedziczenia
po spadkodawcy po wyżej wymienionym w terminie 1 miesiąca pod rygorem przyjęcia,
że wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

/ - / Ref. sądowy Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V Ns 194/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d