V Ns 194/17

V Ns 194/17

Zarządzenie

 

Dnia 12 stycznia 2021r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Michał Tasarek w Wydziale V Cywilnym

w sprawie z wniosku: Tadeusza Spendowskiego

przy uczestnictwie:

Banku Spółdzielczego  w Swarzędzu – podmiot wykreślony z KRS

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa uprawnionych, w szczególności – nieznanych wierzycieli - następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu – podmiotu wykreślonego z KRS - do odbioru depozytu sądowego łącznie w kwocie: 250 zł– złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28.09.2017r. w sprawie V Ns 194/17 - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu
  2. (…)

p/p

Przewodniczący V Wydziału Cywilnego

/-/ Sędzia Michał Tasarek

 

Rejestr zmian dla: V Ns 194/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2021-01-13
Publikacja w dniu:
2021-01-13
Opis zmiany:
b/d