V NS 1818/16

V Ns 1818/16

Zarządzenie – wyciąg

 

Dnia 7 września 2021r.

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Michał Tasarek, w Wydziale V Cywilnym

w sprawie z wniosku:  Iwony Średeckiej i Rafała Średeckiego

przy udziale kuratora uczestników postępowania - nieznanych następców prawnych Antoniego Burdajewicza

o zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa uprawnionych, w szczególności nieznanych następców prawnych Antoniego Burdajewicza - do odbioru depozytu sądowego łącznie w kwocie: 0,01 zł– złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w niniejszej sprawie - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu
  2. (…)

Przewodniczący V Wydziału Cywilnego

/-/ Sędzia Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V NS 1818/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2021-09-14
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Opis zmiany:
b/d