V Ns 178/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 30 marca 2020 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wandzie Witkowskiej (PESEL 30101602928), córce Teodory i Stanisława, zmarłej 11 listopada 2014 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 34a/8;

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

/ - / Referendarz Sądowy Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V Ns 178/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d