V Ns 1662/16

V Ns 1662/16

Zarządzenie

Dnia 22 listopada 2021r.

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Michał Tasarek, w Wydziale V Cywilnym

w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych Max- Rem spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa w Poznaniu

przy udziale Magdaleny Lisewskiej i Pauliny Lisewskiej

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  1. na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa się uczestników postępowania – spadkobierców Marka Lisewskiego zmarłego dnia 19.11.2015r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu

do odbioru depozytu sądowego w kwocie 1.286,16 zł tytułem praw majątkowych ze stosunku pracy ze zmarłym

-        złożonego w tutejszym sądzie na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 18.10.2016r. w sprawie V Ns 1662/16 – po wykazaniu swoich ustawowych uprawnień do przejęcia tej kwoty - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania pod rygorem likwidacji depozytu

  1. (…)

p/p

Przewodniczący V wydziału cywilnego

/-/ sędzia Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 1662/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2021-11-30
Publikacja w dniu:
2021-11-30
Opis zmiany:
b/d