V Ns 1606/13

V Ns 1322/18

 

ZARZĄDZENIE

na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381§1- 4  kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku przez małoletnich Oskara Czechelskiego i Natalii Czechelskiej reprezentowanego przez matkę  Adrianę Czechelską, po zmarłym w dniu 16 listopada 2012 r. w Poznaniu, Zbigniewie Czechelskim, o numerze PESEL 49080401334, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu.

 

Pouczenie

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi,
  2. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku; osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

  Referendarz sądowy

                                                                                               Ireneusz Trembowelski

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1606/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Kurowska
Dokument z dnia:
2019-08-14
Publikacja w dniu:
2019-08-14
Opis zmiany:
b/d