V Ns 138/21

 

Poznań, dnia 19 lipca 2021 r.

         Sygnatura akt V Ns 138/21/5

OGŁOSZENIE

             „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Wydziale  V Cywilnym pod sygnaturą akt V Ns 138/21 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Kołaty i Iwony Kołata przy udziale kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Borucha Kohn lub jego ewentualnych spadkobierców – o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną łączną zwykłą na nieruchomości gruntowe położonej w Swarzędzu przy ulicy Górków 12, składającej się z działek nr 421 i 420/2, o łącznej powierzchni 0,0963 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00111616/3, ustanowioną na rzecz uczestnika postępowania Borucha Kohn;

Nadto, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny wzywa Borucha Kohn lub jego spadkobierców do odbioru wyżej opisanego depozytu, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana uczestnikowi na jego wniosek, a w przypadku jego śmierci – jego spadkobiercom – na ich wniosek. Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

 

Rejestr zmian dla: V Ns 138/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2021-07-19
Publikacja w dniu:
2021-07-19
Opis zmiany:
b/d