V Ns 137/21

 

ZARZĄDZENIE

 

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Jacka Kołaty, Iwony Kołaty

przy udziale Antoniego Dobińskiego

o złożenie do depozytu sądowego

 

zarządza:

 

ustanowić kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela - Antoniego Dobińskiego -  lub jego następców prawnych, któremu przysługuje wierzytelność w kwocie 0,01 zł zabezpieczona hipoteką umowną kaucyjną wpisaną pod numerem 3 w księdze wieczystej nr KW PO2P/00020191/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu dla nieruchomości położonej w Swarzędzu.

 

 Referendarz sądowy Anna Sarnecka

 

 

 

"Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Rejestr zmian dla: V Ns 137/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2021-04-02
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Opis zmiany:
b/d