V Ns 1330/18/15

Sygn. akt V Ns 1330/18

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                              Dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Kinga Kapelska w V Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym                                                                                                               

sprawy z wniosku Gabrieli Grabowskiej

przy udziale Rafała Grabowskiego, Bartłomieja Grabowskiego

o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Grabowskim zmarłym 29.01.2018 r. w Poznaniu

 

zarządza:

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Bartłomieja Grabowskiego kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Cypriana Sowika, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Poznańskiej 8/10 m. 3, 60-849 Poznań,
  2. o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie punktu 1 niniejszego zarządzenia w budynku tutejszego Sądu, w Urzędzie Miasta Poznania oraz przez umieszczenie na stronie internetowej tutejszego Sądu na okres 1 (jednego) miesiąca.

 

SSR Kinga Kapelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1330/18/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d