V Ns 1225/18

Sygnatura akt V Ns 1225/18

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                                                                                                              dnia 19 czerwca 2019 r.
 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w Wydziale V Cywilnym Ireneusz Trembowelski

po rozpoznaniu 19 czerwca 2019 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Tomasza Jaskólskiego

o zasiedzenie  

                                                                    ZARZĄDZA:

ustanowić kuratora dla nieznanych z imienia i nazwiska oraz miejsca pobytu spadkobierców tabularnych współwłaścicieli nieruchomości tj. Franciszka Mrówczak, Jana Alojnika, Kazimiery Alojnik oraz Ireny Krzak w osobie radcy prawnego Kamila Płowucha prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Ku Cytadeli 2/7, 61 - 719 Poznań, poprzez publiczne ogłoszenie w budynku sądowym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i lokalu Urzędu Miasta Poznania o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.

                                                                                                         Referendarz sądowy

                                                                                                       Ireneusz Trembowelski


"Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

           

Rejestr zmian dla: V Ns 1225/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kicińska
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
b/d