V Ns 1225/18

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny ogłasza: wezwać zainteresowanych w sprawie z wniosku Tomasza Jaskólskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości gruntowej, położonej w Puszczykowie, działka nr 1486/2, o powierzchni 0,0276 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00047410/9, gdzie jako współwłaściciele w udziałach po ¼ części każdy z nich wpisani są Franciszek Mróczak, Jan Alojnik, Kazimiera Alojnik, Irena Krzak, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, V Wydział Cywilny, do sprawy sygn. akt V Ns 1225/18, ponieważ w przypadku, gdy w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1225/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kicińska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d