V Ns 1206/17

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 1237/18 z wniosku Doroty Jakubowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Loewenstein z d. Kończewskiej, córce Mieczysława i Julii, ur. 25.4.1936 r., zm. 2.3.2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej na Os. Jagiellońskim 114/4 w Poznaniu. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: V Ns 1206/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d