V Ns 1201/17

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 1201/17 z wniosku Bożeny Tylińskiej o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 31.12.2000 r. własności nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Puszczykowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 254/2, będącą częścią nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw nr PO2P/00012977/7. Działka 254/2 znajduje się w posiadaniu wnioskodawczyni Bożeny Tylińskiej.

Wzywa się zainteresowanych, w szczególności nieznanych spadkobierców Agnieszki Czajki, córki Agnieszki Tylińskiej i Andrzeja Tylińskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian dla: V Ns 1201/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d