V Ns 1166/16

„Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi postępowanie V Ns 1166/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Warczyńskiej zmarłej dnia 7  sierpnia 2012r w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: V Ns 1166/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d