V Ns 1136/18

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w sprawie o sygnaturze V Ns 1136/18, z wniosku: Powiatu Poznańskiego – Starosty Poznańskiego przy udziale uczestnika postępowania obywatela Ukrainy Pawlo Moroza o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Poznańskiego pojazdu – samochodu osobowego marki BMW o numerze rejestracyjnym MKKF 820 stanowiącego własność uczestnika postępowania Pawlo Moroza, ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy (ul. Ku Cytadeli 2/7 Poznań).

Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się do sądu zastępowanego uczestnika postępowania”.

,}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[Для перекладу представлено оригінальний документ польською мовою, складений на аркуші А4. Документ не містить печаток і підписів. Зміст в дужках [...] - примітки перекладача, що описують документ.]
«Районний суд Познань - Нове Място і Вільда [в оригіналі: Poznań Nowe Miasto і Wilda] в м. Познань, у зв’язку зі справою номер V Ns 1136/18, за заявою: Познанського повіту -Познанського Старости за участю учасника судового провадження громадянина України Павла Мороз [Pawio Moroz] відносно рішення про конфіскацію на користь Познанського повіту транспортного засобу - легкового автомобіля марки BMW с номерними знаками MKKF 820, який є власністю учасника провадження Павла Мороз призначив для учасника провадження, якого місцезнаходження невідоме, процесуального куратора в особі юрисконсульта Каміля Плохви [Kamil Płochwa] (вул. Ку Цитаделі 2/7, Познань [ul. Ku Cytadeli 2/7 PoznańJ). Заява та інші процесуальні документи, які вимагають виконання процесуальної дії, будуть передаватися в руки куратора до моменту з’явлення у суді учасника судового провадження, для якого визначено заступництво.» -//-
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Я, Алла Куколенко, присяжний перекладач російської і української мови, номер в списку присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща ТР/147/13, засвідчую вірність і повноту цього перекладу з представленим мені оригінальним документом польською мовою.
м. Конін, 8 травня 2019 р.    ,
Реєстр N-128/2019

Rejestr zmian dla: V Ns 1136/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Pieczyńska
Dokument z dnia:
2019-05-14
Publikacja w dniu:
2019-05-14
Opis zmiany:
b/d