V Ns 1112/21

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

   Sygnatura akt V Ns 1112/21/24

               (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

       

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie V Ns 1112/21 wydał postanowienie z dnia 6 maja 2021 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Maciejowi Popczykowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI K 539/17.

Wobec powyższego niniejszym wzywa Patryka Pelińskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, po wykazaniu swojej tożsamości.

 

/-/ referendarz sądowy Hanna Stasiak

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1112/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Mandziak
Dokument z dnia:
2022-05-18
Publikacja w dniu:
2022-05-18
Opis zmiany:
b/d