V Ns 1105/17/16

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 23 kwietnia 2017 roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Szułczyńskim (PESEL 57070508332), synu Tadeusza i Wandy, zmarłym 30 października 2007 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1105/17/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Kurowska
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d