V Ns 1079/19

 

        Sygnatura akt V Ns 1079/19/5

 

OGŁOSZENIE

 Dnia 7 lutego 2020 r. w Wydziale V Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  zmarłym w dniu 17 grudnia 2016 r w Poznaniu Tadeuszu Pawlaczyku (PESEL 43070902252)                ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.

Sąd informuje, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1079/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Opis zmiany:
b/d