V Ns 1043/17

Sygnatura akt V Ns 1043/17

ZARZĄDZENIE

 Poznań, dnia 3 lipca 2019 r.

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny

Referendarz sądowy:  Mikołaj Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Poznaniu

sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu

przy udziale Eryka Dawida Śledzińskiego, Darii Magdaleny Śledzińskiej

- o sporządzenie spisu inwentarza

 ZARZĄDZA:

na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381 kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku po zmarłym Waldemarze Płocieniak, nr PESEL 57092706976, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, zmarłym w dniu 31 maja 2012 r.

 M. Sobczak

Pouczenie

 Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 M. Sobczak

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1043/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d