V Ns 1035/17

 

Sygn. V Ns 1035/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 1035/17 z wniosku Krystyny Kujanek i Michejasza Kujanek o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wycichowskiej z domu Wycichowska, córce Bronisława i Anny, urodzonej 27 maja 1933 r. a zmarłej 28 lipca 2017 r. w Grudziądzu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 2/7. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

 

Rejestr zmian dla: V Ns 1035/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2019-09-17
Publikacja w dniu:
2019-09-17
Opis zmiany:
b/d