V Ns 1026/16

Sygn. akt V Ns 1026/16

Zarządzenie

 

Dnia 31 marca 2021r.

 

Przewodniczący SSR Michał Tasarek, Wydział V Cywilny Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w sprawie z wniosku: Michała Szternela

przy uczestnictwie:

Banku Spółdzielczego w Swarzędzu – podmiot wykreślony z KRS

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. z dnia 21.11.2006r.) wzywa uprawnionych, w szczególności – nieznanych wierzycieli - następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu – podmiotu wykreślonego z KRS - do odbioru depozytu sądowego łącznie w kwocie: 570 zł– złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 26.09.2016r. w sprawie V Ns  1026/16 - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu.

 

/-/ Przewodniczący V Wydziału Cywilnego

W zastępstwie nieobecnego długotrwale sędziego referenta

SSR Michał Tasarek

Rejestr zmian dla: V Ns 1026/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grochowicka
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d