V Ns 1018/18

Sygnatura akt V Ns 1018/18

ZARZĄDZENIE

 Poznań, dnia 4 lutego 2019 r.

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny

Referendarz sądowy:  Mikołaj Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. w Poznaniu

sprawy z wniosku Zenona Andrzejaka

- o złożenie wykazu inwentarza spadku

 ZARZĄDZA:

na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381 kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku po zmarłej Magdalenie Andrzejak, nr PESEL 31051700281, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, zmarłej w dniu 30 czerwca 2018 r.

 Pouczenie

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi.
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć  w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku; osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 Referendarz sądowy Mikołaj Sobczak

Rejestr zmian dla: V Ns 1018/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d