V NS 1001/19

Sygn. akt V Ns 1001/19/8

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Poznań, dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

                                    Przewodniczący: SSR Monika Frąckowiak

                                    Protokolant:              

 

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020r w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Barbary Janowskiej, Artura Janowskiego, Marcina Janowskiego, Sylwii Janowskiej, Anny Szymczak, Adriana Janowskiego, Radosława Janowskiego, Michała Janowskiego, Tomasza Janowskiego

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych

 

postanawia:

1.wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Włodzimierza Szczęsnego, Elżbietę Grześkowiak   

2. na podstawie art. 510 § 2 kpc ustanowić dla uczestniczki postępowania Elżbiety Grześkowiak  kuratora w osobie radcy prawnego Macieja Rozmarynowskiego

 

                                                                                                   /-/ SSR Monika Frąckowiak

 

 

Rejestr zmian dla: V NS 1001/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2020-06-22
Publikacja w dniu:
2020-06-22
Opis zmiany:
b/d