V Nc 486/19

OGŁOSZENIE

,,W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny
w sprawie o sygn. akt V Ns 486/19 z wniosku Powiatu Poznańskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 420 zł na rzecz spadkobierców zmarłego w dniu 14 kwietnia 2010 r. Zenona Tyklewicza oraz zmarłej
w dniu 13 kwietnia 2019 Janiny Tyklewicz. Sąd ustanowił dla nieznanych bliżej spadkobierców zmarłych Zenona i Janiny Tyklewiczów kuratora w osobie: adwokata Marcina Bojanowskiego, adres ul. Taczaka 23/2, 61-819 Poznań.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego w dniu 14 kwietnia 2010 r. Zenona Tyklewicza oraz zmarłej w dniu 13 kwietnia 2019 Janiny Tyklewicz do zgłoszenia swojego udziału w sprawie oraz wykazania swojego uprawnienia do dziedziczenia po spadkodawcach w terminie 1 miesiąca pod rygorem przyjęcia, że wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

 / - / Ref. Sądowy Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V Nc 486/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
b/d