V Nc 3499/15

POSTANOWIENIE

 

Dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący           SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Swarzędz

przeciwko Przemysławowi Olejnikowi

o zapłatę

postanawia:

 

  1. umorzyć postępowanie w sprawie,
  2. umorzyć nawzajem koszty postępowania.

 

  SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Od daty wydania wyżej wymienionego postanowienia minął ponad jeden rok.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z sentencją art. 182 § 1 k.p.c., Sąd obligatoryjnie umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

W związku z faktem, że w wyżej wymienionym terminie żadna ze stron nie zgłosiła skutecznie wniosku o podjęcie postępowania, Sąd zgodnie z dyspozycją przepisu art. 182 § 1 k.p.c. miał obowiązek postępowanie w sprawie umorzyć.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 182 § 4 k.p.c. z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji.

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

 

   SSR Aneta Sobolewska-Żukiel

 

 

 

Rejestr zmian dla: V Nc 3499/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bartkowiak
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d