V Nc 2776/17

sygnatura akt V Nc 2776/17

ZARZĄDZENIE

 

Poznań, dnia 11 marca 2019 r.

 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny Anna Sarnecka

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Banku Millennium spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Pluta

o zapłatę

 

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

zarządza:

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasz Pluta kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego przy ulicy Ku Cytadeli 2/7, 61- 719 Poznań,

 

 Referendarz sądowy Anna Sarnecka

 

"Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Rejestr zmian dla: V Nc 2776/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Waligóra
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d