V Nc 2076/20

Sygnatura akt V Nc 2076/20                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 14 września 2022 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie:

    Przewodniczący      Sędzia Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2022 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agnieszki Radzkiej

przeciwko Szymon Lasecki

o zapłatę 12 000,00 zł

 

postanawia: na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 kpc umorzyć postępowanie.

 

 

 

                                                                                                                      Sędzia Barbara Dolata

 

Rejestr zmian dla: V Nc 2076/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2022-09-19
Publikacja w dniu:
2022-09-19
Opis zmiany:
b/d