V N 45/21

Sygnatura akt V N 45/21

ZARZĄDZENIE

 Poznań, dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny

Referendarz sądowy:  Mikołaj Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2021 r. w Poznaniu

sprawy z urzędu

przy udziale Czesława Franciszka Przedwojskiego

- o złożenie wykazu inwentarza spadku po zmarłej Marii Zofii Mamcarz

 

ZARZĄDZA:

na podstawie art. 637 § 3 kpc oraz art. 6381 kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku po zmarłej Marii Zofii Mamcarz, nr PESEL 40032509841, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, zmarłej w dniu 13 września 2016 r.

 Pouczenie

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi.
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć  w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku; osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

  

Referendarz sądowy Mikołaj Sobczak

Rejestr zmian dla: V N 45/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2021-04-14
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Opis zmiany:
b/d