V N 386/20/4

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 16 kwietnia 2020 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Justynie Annie  Bulera, zmarłej 30 października 2019 roku (PESEL 82010407569), ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 4/24.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


/-/referendarz sądowy Anna Sarnecka

Rejestr zmian dla: V N 386/20/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d