V N 367/20

Sygnatura akt V N 367/20

ZARZĄDZENIE

 Poznań, dnia 17 września 2021 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny

Referendarz sądowy:  Mikołaj Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. w Poznaniu

sprawy z urzędu

przy udziale Moniki Bartkowskiej, Katarzyny Hołubowicz, Magdaleny Kamińskiej, Rafała Boguszyńskiego

- o złożenie wykazu inwentarza

 

ZARZĄDZA:

na podstawie art. 6363 § 2 i 3 kpc oraz art. 6381 kpc ogłosić o złożonym wykazie inwentarza spadku po zmarłym Ryszardzie Sment, nr PESEL 53021609558, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, zmarłym w dniu 15 listopada 2017 r.

 

 

Pouczenie

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć  w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku; osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 

 

 

Referendarz sądowy Mikołaj Sobczak

Rejestr zmian dla: V N 367/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Dulska
Dokument z dnia:
2021-10-01
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Opis zmiany:
b/d