V N 265/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 4 marca 2020 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Lilianie Urbanowicz, zmarłej 17 listopada 2019 roku (PESEL 46032200362), ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu na osiedlu Lecha 80/9.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

/ - / Referendarz Sądowy Hanna Stasiak

Rejestr zmian dla: V N 265/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Bandyk
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d