V Co 46/21

Sygnatura akt V Co 46/21                                                                                         

POSTANOWIENIE

 

Poznań, dnia 12 maja 2022 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w składzie:

    Przewodniczący      Sędzia  Barbara Dolata

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2022 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Narodowy Fundusz Zdrowia- Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

przy udziale Daniela Mikołajczaka

o zawezwanie do próby ugodowej

 

postanawia: na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc zawiesić postępowanie.

 

 

 

                                                                                                                      Sędzia Barbara Dolata

Rejestr zmian dla: V Co 46/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2022-05-19
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Opis zmiany:
b/d